go top

styrene ethylene copolymer

网络释义

  苯乙烯

苯乙烯-乙烯共聚物

基于1个网页-相关网页

短语

Styrene-Ethylene copolymer 苯乙烯与乙烯共聚物

Ethylene-Styrene copolymer 乙烯基苯乙烯基共聚物 ; 乙烯

Styrene ethylene propylene block copolymer 苯乙烯

styrene-ethylene-stryrene tri-block copolymer SBS共聚物

 更多收起网络短语

有道翻译

styrene ethylene copolymer

苯乙烯-乙烯共聚物

以上为机器翻译结果,长、整句建议使用 人工翻译

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定